Savuhormien korjaukset

Hormien korjauksessa yleisin menetelmä on massaus.

Massauksella tarkoitetaan menetelmää, jossa rappeutunut hormi pinnoitetaan sisäpuolelta käyttöön tarkoitetulla erikoislaastilla.

Mahdolliset vuotokohdat ja avonaiset saumat tukitaan, jolloin häkä ja savu ei pääse leviämään huoneistoon.

Massaus ei heikennä hormin vetoa, sillä se ei pienennä hormin poikkipinta-alaa merkittävästi. Massaus myös tekee hormiin uuden sileän sisäpinnan sekä pyöristää hieman sen kulmia, jolloin veto luonnollisesti paranee. Uusi sileä pinta myös auttaa hormia pysymään puhtaana pidempään sekä helpottaa nuohousta jatkossa. Massaus ei myöskään heikennä hormien lämmönvarausta.

Massaus tukee myös muuten hormin rakennetta ja varmistaa että hormikivet ovat kunnollisesti kiinnitettynä.

Massaus soveltuu korjaustapana tulisijoihin, joissa poltetaan puuta.

Hake, öljy ja pellettikattilat sekä kaasupolttimet ja muut kondensoivat korjataan yleensä putkittamalla. Putkitusta voidaan käyttää kuitenkin myös puu tulisijan korjaukseen tilanteessa, jossa hormin koko on liian suuri tulisijaan nähden.

Mikäli hormin kunto on niin huono, ettei se kestä putkitusta tai massausta päädytään korjausmuuraukseen. Tarvittavan muuraustyön laajuus riippuu hormin kunnosta. Yleensä kuitenkin selvitään osittaisella muurauksella, jossa hormin rappeutunut yläpää muurataan uudelleen, ilman että koko hormia täytyisi purkaa.