Kuntotarkastukset & hormikartoitukset

Kuntotarkastukset

Hormien ja tulisijojen silmämääräinen tarkastus suoritetaan tietysti aina normaalin nuohouksen yhteydessä. Tarkastus on tärkeä osa nuohoustyötä ja paloturvallisuutta.

Tarkastuksella varmistetaan, että tulisijojen ja hormien käyttö ei vaaranna paloturvallisuutta.

Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi hormien ja tulisijojen kuntoa voidaan arvioida paremmin tarkemmilla mittauksilla. Hormin tiiveys voidaan mitata ja sen toimintaa tarkastella tarkemmin normaalin lämmityksen aikana suoritetuilla mittauksilla. Mittauksilla saadaan tietoa mm vedon määrästä ja hormin pintalämpötiloista.

Tarkemmista mittauksista ja tarkastuksista toimitetaan asiakkaalle myös raportti.

Hormikartoitukset

Hormikartoituksella voidaan selvittää hormien kulkureitit kiinteistössä sekä tutkia niiden kuntoa ja havaita esimerkiksi mahdolliset tukkeumat. Hormikartoitusta voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi erilaisten korjaus -ja kunnostushankkeiden suunnittelussa.